Privacy

Mijn praktijk werkt volgens de beroepscode van de LVVP.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet AVG in. Wanneer u bij mij in behandeling komt, is het nodig u op de hoogte te stellen van het privacy-beleid voor intern gebruik. Opent u daarvoor de volgende link: privacybeleid (voor intern gebruik). Ook kunt een het privacybeleid voor extern gebruik doornemen via de volgende link:Privacyverklaring-extern

Privacy

De gesprekken zijn vertrouwelijk, GZ-psychologen zijn gehouden aan een beroepsgeheim. Voor uitwisseling van informatie over uw behandeling aan derden is uw schriftelijke toestemming nodig.

Klachtenprocedure

Wanneer u van mening bent dat ik, in het kader van de behandeling van u , onjuist heb gehandeld, hoop ik dat van uzelf te horen. Ik zal uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de LVVP (www.lvvp.nl).