Kosten

Vanaf 2022 geldt er het zorgprestatiemodel (zie ook www.zorgprestatiemodel.nl). Behandeling van een psychische stoornis valt binnen uw basisverzekering, maar u betaalt wel eigen risico. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de lengte van het consult. In mijn praktijk maak ik een diagnostiek gesprek (intake) van 60 minuten en behandelafspraken van 45 min. We kunnen daar uiteraard over in gesprek gaan wat passend is. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd. Loopt een afspraak uit naar 60 minuten dan betaalt u 60 minuten. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van het NZA tarief.

Diagnostiek 60 min: 160,61

Behandeling  45 min: 118,95

Afhankelijk van de zorgverzekeraar krijg ik 87%-95% van dit bedrag vergoed.

Een enkele keer zal uit de intake naar voren komen dat verwijzing (via de huisarts) naar de Specialistische GGZ nodig is. Deze behandelingen worden altijd vergoed.
Sommige lichte klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg. Als ik dit op basis van uw klachten tijdens de (vergoede) intake constateer, kan terugverwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende. Wanneer u ervoor kiest om toch bij mij in behandeling te komen , dan moet u het zelf betalen, eventueel vanuit de aanvullende verzekering. Voor de niet vergoede zorg hanteer ik voor een sessie 100 euro. Bij niet vergoede zorg krijgt u uiteraard niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico.

Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal in 2022 voor iedereen 385 euro per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Met alle verzekeraars heb ik voor 2022 een contract afgesloten. De rekening wordt buiten u om geregeld. 

Verder worden afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgebeld in rekening gebracht met het praktijktarief. Het tarief voor een te laat afgemelde afspraak of no-show bedraagt 60 euro. Deze rekening kunt u niet bij uw verzekeraar declareren.