Praktijkvoering

Mijn praktijk werkt volgens de beroepscode van de LVVP.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 ben ik verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In dit document is vastgelegd welke procedures er in mijn praktijk zijn en waar u informatie over mijn praktijk kunt vinden. U kunt dit document bij mij opvragen. 

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG ingegaan. Wanneer u bij mij in behandeling komt, is het nodig u op de hoogte te stellen van het privacy-beleid voor intern gebruik. Opent u daarvoor de volgende link: privacybeleid (voor intern gebruik). Ook kunt een het privacybeleid voor extern gebruik doornemen via de volgende link:Privacyverklaring-extern

Privacy

De gesprekken zijn vertrouwelijk, GZ-psychologen zijn gehouden aan een beroepsgeheim. Voor uitwisseling van informatie over uw behandeling aan derden is uw schriftelijke toestemming nodig.

DBC-informatiesysteem (DIS).

De overheid verzamelt gegevens over medische behandeling om zo meer inzicht te krijgen in de medische zorg om zodoende kosten te beheersen. Aan het einde van de behandeling ben ik verplicht om bepaalde informatie over uw behandeling aan te leveren bij een databank:het DBC-informatiesysteem (DIS). De informatie ik aanlever wordt geanonimeerd en versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding waardoor deze informatie niet te herleiden is tot u als persoon. 

Klachtenprocedure

Wanneer u van mening bent dat ik, in het kader van de behandeling van u , onjuist heb gehandeld, hoop ik dat van uzelf te horen. Ik zal uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de LVVP (www.lvvp.nl).